HUR VÄLJER MAN RÄTT ROLLATOR?

Om man köper rollator själv är det bra att tänka på följande:

1. Vem ska använda rollatorn och var ska den användas? Ska du använda rollatorn mycket ute och på ojämnt underlag ska du välja en rollator med stora och stabila hjul. Ska du mest använda den inomhus kan du välja små hjul för att få en smidig gång inomhus. Om du ofta ska transportera rollatorn så är det bra att tänka på vikt och ihopfällningssätt.

2. Hur bred ska din rollator vara? Sitsen ska kännas rymlig vid sittande med tillräckligt avstånd mellan handtagen så att du inte behöver klämma in dig. Se till att bredden på rollatorn enkelt kommer igenom dina dörröppningar.

3. Hur väljer jag rätt sitthöjd? Fötterna ska vila bekvämt på marken när du sitter ned på din rollator.

4. Hur väljer jag rätt handtag. Med svaga eller smärtsamma händer eller handleder så ska du välja anatomiskt formade handtagen som är lätta att bromsa.

5. Hur ställer jag in rätt handtagshöjd. När du står rak så ska handtagen möta din handled och armarna skall vara något böjda vid armbågarna (ungefär 20 till 30 graders vinkel).

6. Vilka hjul är lämpliga? Större hjul underlättar gång på ojämn mark medan små hjul är bättre för inomhusbruk.

7. Vilka tillbehör behöver jag till min rollator? Det vanligaste och mest användbara tillbehöret är korgen. Den är till stor hjälp vid inköp av exempelvis matvaror och för att enkelt förflytta dina saker. Se vår tillbehörssida för att se vad som erbjuds till just din rollator!

 

 

ROLLATORANVÄNDNING I VARDAGEN

Rätt inställning av handtagshöjd är viktig. För höga och för låga handtag kan medföra onödig belastning på armar, axlar, nacke och rygg. Handtagen får aldrig vinklas utåt.

Gå inne i rollatorn hellre än att skjuta den framför dig. Kan sitsen fällas upp så gör gärna det. Sträck på dig och tänk på hållningen.

Gå inte för snabbt. Du måste hinna parera för ojämnheter i underlaget. Ta det varligt över trösklar och trottoarkanter, speciellt viktigt om du har last i korg eller väska. Träna in en bra teknik.

Säkra rollatorn vid sittande användning. Rollatorn skall alltid vara bromsad när man sitter på den för att undvika rörelse vilket kan leda till olyckor.

Rengöring och underhåll. Håll rollatorn ren och gör regelbunden funktionskontroll.